Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Nasze projekty wykonujemy na indywidualne zamówienie, na każdym etapie ściśle współpracując z Inwestorami i doradzając optymalne rozwiązania w zakresie konstrukcji. Dzięki wieloletniej współpracy z wykonawcami konstrukcji stalowych i aluminiowych, posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające projektować konstrukcje w sposób umożliwiający ich sprawny i szybki montaż.

Projekty wykonujemy z użyciem nowoczesnych programów wykorzystujących metodę całościową 3D. Wymodelowanie konstrukcji, jako jednej całości umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy wytrzymałości, stateczności i określenia zachowania pojedynczych elementów i całej konstrukcji. Obliczenia wykonujemy zgodnie z normami Eurokodu.

 

 

Co obejmuje projektowanie hal przemysłowych?

Projektowanie hal magazynowych i konstrukcji stalowych to najważniejszy z punktu widzenia ich użytkowania etap. Na etapie projektowym dobieramy optymalne dla wymogów konkretnej branży i indywidualnych potrzeb inwestora rozwiązania koncepcyjne. Projektując kształt, format i wewnętrzną organizację obiektów, proponujemy sprawdzone rozwiązania technologiczne oraz specyfikę konkretnego sektora, tak by uczynić obiekty jak najbardziej funkcjonalnymi. Na etapie projektowania hali:

 • określamy wymiary obiektu,
 • planujemy organizację wewnętrzną i funkcje poszczególnych pomieszczeń,
 • dobieramy optymalne technologie budowlane i techniki montażowe,
 • wybieramy materiały budowlane do budowy prefabrykatów, fundamentów, obudowy i zadaszeń,
 • wybieramy rodzaj i grubość izolacji termicznej,
 • projektujemy systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • planujemy rozmieszczenie oświetlenia i elementów stolarki otworowej – okien, wyjść i systemów wjazdowych,
 • organizujemy formalności prawne związane z budową.

 

Jaki jest koszt budowy hal przemysłowych?

Koszt budowy hal przemysłowych i magazynowych uzależniony jest przede wszystkim od wielkości i przeznaczenia obiektu, technologii produkcji i sposobu montażu oraz rodzaju użytych materiałów i dodatkowego wyposażenia. Doliczyć do niego trzeba także koszty procesu inwestycyjnego obejmujące: wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie terenu (przeprowadzenia robót ziemnych i budowy fundamentów) oraz koszt nakładu pracy.

Na koszt budowy hali wpływ mają składowe takie jak:

 • całkowita powierzchnia,
 • przeznaczenie obiektu,
 • koszt robót ziemnych
 • ilość elementów konstrukcyjnych,
 • rodzaj materiałów budowlanych,
 • ilość i rodzaj dodatkowego wyposażenia,
 • technologia budowy,
 • sposób montażu,
 • rodzaj termoizolacji,
 • rodzaj zabezpieczeń p.poż.,
 • ilość i typ bram wjazdowych,
 • rodzaj posadzki,
 • rodzaj obudowy,
 • rodzaj pokrycia dachowego.

 

Niebieski kask