Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane to profesjonalne badania i analizy przeprowadzane przez specjalistów w dziedzinie budownictwa w celu oceny stanu technicznego budynków, konstrukcji lub terenów budowlanych. Często są one wykonywane w związku z takimi sytuacjami, jak planowane remonty, samowole budowlane, spory prawne lub ocena bezpieczeństwa budynków po lub przed awarią.

Wykonujemy m.in.:

  • ekspertyzy stanu technicznego – są one przeprowadzane przed zakupem nieruchomości lub w przypadku zmiany jej sposobu użytkowania. Stosuje się je w celu oceny ogólnego stanu technicznego, kondycji konstrukcji oraz możliwości jej adaptacji do nowej funkcji. Zwykle obejmują oględziny budynku, analizy statyczno-wytrzymałościowe, ocenę sposobu wykonania elementów, izolacji czy zastosowanych instalacji,
  • ekspertyzy bezpieczeństwa konstrukcji – celem tych ekspertyz jest ocena stabilności i bezpieczeństwa budynku lub konstrukcji, zwłaszcza w przypadku wystąpienia uszkodzeń strukturalnych, trzęsień ziemi lub innych czynników zewnętrznych,
  • ekspertyzy energetyczne – oceniają one efektywność energetyczną budynków i wskazują, jakie zmiany lub ulepszenia mogą poprawić oszczędność energii i komfort cieplny w obiekcie,
  • ekspertyzy po wypadkach i katastrofach – są przeprowadzane po katastrofach naturalnych, pożarach lub innego rodzaju wypadkach w celu oceny stopnia uszkodzeń i konieczności napraw lub odbudowy,
  • ekspertyzy przeciwpożarowe – to ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, w tym skuteczności systemów gaśniczych, ewakuacyjnych i materiałów budowlanych w przypadku pożaru,
  • ekspertyzy prawne – są wykonywane w związku ze sporami prawnymi, takimi jak konflikty dotyczące wad budowlanych lub prawa do nieruchomości.

Wykonujemy ekspertyzy budowlane w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, firmowych, usługowych czy użyteczności publicznej.

Zapraszamy do kontaktu.