Jak można doposażyć hale magazynowe?

Budowa hal stalowych jest rozwiązaniem wykorzystywanym najczęściej w przypadku firm, które potrzebują większej przestrzeni do prowadzenia produkcji, magazynowania surowców lub wyrobów gotowych, a także gromadzenia towarów w celach handlowych. Obiekty tego rodzaju zapewniają dużą swobodę, jeżeli chodzi o opcje zagospodarowania dostępnej przestrzeni, a przy tym gwarantują możliwość zainstalowania wyposażenia dopasowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. Wśród dostępnych opcji zainteresowaniem cieszy się m.in. projektowanie hal przemysłowych z suwnicami czy montaż innych systemów ułatwiających eksploatację. Przekonajmy się, jakie są tu możliwości.

 

Hale z suwnicami

Przedsiębiorstwa, które potrzebują urządzeń do przenoszenia ładunków o stosunkowo dużej masie, często decydują się na zamontowane suwnic pomostowych. W zależności od specyfiki wykonywanych zadań mogą się one poruszać po torowisku umieszczonym wzdłuż całej długości obiektu i mocowanym do słupów nośnych albo jedynie na części dostępnej przestrzeni, także, gdy oznacza to budowę oddzielnego systemu utrzymującego całą konstrukcję lub rozwiązanie pozwalające na przedłużenie torów poza budynek i wyjeżdżanie pomostu na wewnątrz.

 

Wentylacja, ogrzewania, oświetlenie i odpylanie

Ważnymi elementami każdej przemysłowej hali stalowej są też systemy pozwalające na sprawną wymianę powietrza. W zależności od potrzeb mogą one być łączone z instalacją grzewczą np. nagrzewnicami oraz funkcjonowaniem odpylania wyciągającego z wnętrza powietrze zawierające zawieszone pyły i skutecznie je filtrującego. Konieczne może się też okazać zastosowanie klimatyzacji. Nie można zapominać o oświetleniu wnętrza – zarówno jeśli chodzi o instalację lamp, jak i wykonanie świetlików lub pasm świetlnych.