Jak wygląda montaż hali przemysłowej?

Prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub magazynowej wiąże się z koniecznością posiadania obiektu o znacznej kubaturze, który łatwo można dopasować do potrzeb wynikających ze specyfiki funkcjonowania danej firmy. W większości przypadków ważne będzie jednak to, by budowa nie pochłonęła zbyt dużych środków, a czas realizacji inwestycji był możliwie krótki. Idealnym rozwiązaniem łączącym najistotniejsze wymagania będzie montaż hali przemysłowej o budowie stalowej. Przekonajmy się, jaka jest konstrukcja takich obiektów i sprawdźmy, jak się je wznosi.


Jaka jest konstrukcja stalowych hal przemysłowych?

Hala stalowa to konstrukcja wykonana z elementów nośnych, jakimi są słupy główne podtrzymujące całą strukturę przestrzenną i przenoszące jej masę na podłoże za pośrednictwem stóp fundamentowych. Dach hali tworzą połączone ze sobą w kalenicy rygle dachowe, które wzmacnia się stężeniami. Ściany wykonane zwykle z płyty warstwowej są mocowane do słupów pośrednich i rygli ściennych. Korzysta się z nich często także w przypadku pokrycia dachowego układanego z reguły na poprzecznych w stosunku do długości hali płatwiach. Częstym wyposażeniem obiektów tego typu są pasma świetlne instalowane w połaci dachowej oraz duże drzwi ułatwiające korzystanie z budynku.


W jaki sposób wznosi się stalowe hale przemysłowe? 

Stalowe hale przemysłowe powstają na ogół z elementów prefabrykowanych, które są przygotowywane wcześniej, a następnie montowane na placu budowy. Pierwszym etapem realizacji inwestycji jest niwelacja terenu i przygotowanie podłoża – zwykle przez jego częściową wymianę i odpowiednie zagęszczenie. Następnie wykonuje się stopy fundamentowe, na których zostaną ustawione słupy utrzymujące całą konstrukcję. Poszczególne kształtowniki stalowe są ze sobą skręcane, a niekiedy także spawane. Materiał tworzący pokrycie dachowe i ściany jest mocowany przy użyciu specjalnych wkrętów. Wewnątrz hali zwykle przygotowuje się odpowiednią posadzkę przemysłową. Ważny będzie też montaż wyposażenia – m.in. systemu ogrzewania oraz dopasowanej do potrzeb wentylacji.

Na naszym blogu możecie przeczytać również o montażu suwnic pomostowych.